Componist

Uit TheaterEncyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een persoon die een muziekstuk bedenkt, creëert en meestal opschrijft wordt componist genoemd. Hij ordent daartoe tonen en klanken waarbij doorgaans de volgende elementen een rol spelen: melodie, harmonie, ritme, dynamiek, tempo, instrumentatie en uitvoering. Deze werkzaamheid noemt men componeren en het resultaat een compositie. In de meeste gevallen zal hij deze compositie noteren in het bekende muzieknotenschrift dat ontwikkeld is in de westerse cultuur, maar er bestaan ook andere notatiesystemen, vaak eigen aan een bepaald muziekinstrument of in grafische vorm, wanneer het om concrete, elektronische of andersoortige moderne muziek gaat. In veel niet-westerse culturen worden composities nog vaak van leraar op leerling overgedragen zonder een gestandariseerde notatie.

In de jazz of ook wel geïmproviseerde muziek genaamd, ontstaan composities tijdens het improviseren, maar de thema's waarop wordt geïmproviseerd zijn dan meestal wel vastgelegd of bestaand op naam van een componist. Improviserende musici maken op basis van een of meerdere thema's in feite een nieuwe compositie en kunnen dan als het ware ook als componisten worden beschouwd. Hetzelfde komt voor in diverse genres lichtere muziek, waarbij als componist in feite het collectief van de uitvoerende musici zelf beschouwd dient te worden.

In de podiumkunsten is de componist voor een aantal disciplines een bepalende of uiterst belangrijke factor, zo niet de belangrijkste auteur. Zonder componist zouden de muziekwerken waarop opera's, operette's, musicals e.d. zijn gebaseerd niet bestaan. Hetzelfde geldt voor veel balletten en dans, want pas van het begin van de twintigste eeuw ging men, naast specifiek gecomponeerde muziek ook bestaande muziekwerken gebruiken, die de componist nooit voor dans had bedoeld. NB in de operawereld wordt sinds het ontstaan van de opera rond 1600 in Italië, gediscussieerd wat het belangrijkste in de opera is: de muziek of de woorden of anders gezegd: wie belangrijker is, de componist of de tekstschrijver / librettist.

Ook in diverse andere theaterdisciplines kan een componist een belangrijk dramaturgisch aandeel hebben in de tot standkoming van een theatervoorstelling. In Nederland zijn bijvoorbeeld Boudewijn Tarenskeen en Paul Koek componisten die heel nauw met regisseurs en andere theatermakers samenwerken of zelf theatermaker worden.

Voor een overzicht van componisten die muziek voor theatervoorstellingen hebben gecomponeerd of van wie composities zijn gebruikt zie: Categorie:Componist.