Uit TheaterEncyclopedie
(Doorverwezen vanaf Bredero)
Ga naar: navigatie, zoeken

Gerbrand Adriaensz. Bredero.jpg


Portret van Bredero. Tekening (reproductie uit 1619) naar een gravure. Met boven zijn lijfspreuk "'t kan verkeren" en onder zijn personalia

NaamGerbrand Adriaensz. Bredero
BijnaamBredero
Geboortedatum16 maart 1585
Geboorteplaats Amsterdam
Overlijdensdatum23 augustus 1618
Overlijdensplaats Amsterdam
BeroepDichter, Toneelschrijver
DisciplineToneel
DBNL-profielDBNL-profiel
IMDb-profiel1271368
VIAF-profiel41854317

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585 - 1618) was een Nederlands dichter, toneelschrijver en rederijker. Hij was een der grote Nederlandse 17de-eeuwse auteurs.

Biografie

Bredero was het derde kind van Adriaen Cornelisz. Bredero en Marry Gerbrandsdr. Het gezin bestond uit 12 kinderen, van wie de meeste jong gestorven zijn.

De naam Bredero is afkomstig van een uithangbord of gevelsteen met de beeltenis van de geuzenjonker Hendrik van Brederode (1531-1568), die in calvinistische kringen vereerd werd om zijn optreden bij het Verbond der Edelen en bij de aanbieding van het zogenaamde smeekschrift. De vader van Bredero was schoenmaker in de betere kringen (geen schoenlapper, die behoorden zelfs tot een ander gilde). Hij was tevens kapitein bij de schutterij. Later werd hij belastingpachter en kon hij zich een kleine kunstverzameling veroorloven.

Het huis waarin Bredero geboren werd, stond aan de Nes, die destijds de Gansoort genoemd werd. Naast deze woning stond een vleeshal, waarboven de rederijkerskamer d'Eglantier gevestigd was. In december 1586 kocht Bredero's vader deze woning, die hij sinds mei 1584 gehuurd had. In 1602 verhuisde het gezin naar een pand aan de Oudezijds Voorburgwal, bij de Varkenssluis. Daar heeft de dichter zijn verdere leven gewoond. Bredero was een ras-Amsterdammer, bewust burger en kunstenaar. Dat alles in een tijd dat Amsterdam als handelsstad snel in welstand, macht en omvang groeide. Amsterdam had deze rol overgenomen van Antwerpen, nadat geleerde en welgestelde burgers Antwerpen in groten getale om religieuze redenen hadden verlaten om zich in Amsterdam te vestigen.

Bredero kreeg behoorlijk onderwijs. Zo leerde hij Frans en sprak hij waarschijnlijk Engels en Latijn. Daarna ging hij in de leer bij de Antwerpse kunstschilder François Badens, die in Amsterdam woonde, maar helaas zijn er geen gesigneerde schilderijen van Bredero bekend. Het beroep van kunstschilder werd destijds maatschappelijk erkend, in tegenstelling tot dat van dichter. Er wordt aangenomen dat hij rond zijn twintigste jaar omging met leden van d'Eglantier, vooral met de leden van de Brabantse kamer. Daarnaast ging hij om met andere dichters en schilders in Amsterdam en de directe omgeving daarvan. Vanaf ongeveer 1611 had hij zich een belangrijke positie verworven als toneelschrijver.

In 1616 maakte hij kennis met Hugo de Groot, aan wie hij de druk van Rodd'rick ende Alphonsus opdroeg. Hij was daarnaast bevriend met P.C. Hooft. Ook volgde hij Samuel Coster, die in 1617 na onenigheid bij d'Eglantier de Nederduytsche Academie oprichtte.

Bredero is nooit getrouwd, al blijkt uit zijn romantische gedichten wel, dat vele vrouwen een rol in zijn leven hebben gespeeld. De dichteres Maria Tesselschade Visscher was een van hen, en in de winter van 1617-1618 de 19-jarige Magdalena Stockmans. De laatste trouwde in juni 1618 met de twintig jaar oudere Antwerpse koopman Isaac van der Voort en ging met hem naar Napels, waar hij woonde. Voor haar schreef Bredero het gedicht Oogen vol maiesteit, dat hij haar nastuurde.

Monument voor Bredero in Amsterdam
Eind december 1617 zakte Bredero, die per slee terugkeerde van een begrafenis in Haarlem, door het ijs. Mocht hij hierdoor al ziek zijn geworden, dan is hij daarvan snel hersteld, want 1618 was voor hem een behoorlijk productief jaar. Hij overleed getuige de doodsberichten vrij plotseling, op 23 augustus 1618 in Amsterdam, juist toen Holland in politiek opzicht uiterst kritieke dagen beleefde: op 29 augustus vonden de arrestaties van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot plaats. Volgens een aantekening van Bredero sr. is de dichter begraven 'In der Heyliger Stede' (Kalverstraat). Het enige portret dat van de dichter bekend is, is een gravure die in verschillende uitgaven van zijn werk is afgebeeld, maar ook die is pas na zijn dood gemaakt.

De kluchten van Bredero (met name De klucht van de koe en De klucht van den meulenaer) zijn nog relatief bekend bij het publiek, daar deze werken soms nog opgevoerd worden, vooral op scholen en soms ook door toneelgroepen (o.a. Theatergezelschap De Kale en toneelstichting Leydse KluchtenCompagnie).

Theater/Dans

Een chronologisch en daaronder een link naar een alfabetisch overzicht van de voorstellingen die in première zijn gebracht, c.q. die in Nederland te zien zijn geweest en waarbij hij geregistreerd werd als auteur, voor zover geregistreerd in de Productiedatabase.

 
De Spaansche Brabander - De Nederlandsche Tooneelvereeniging (1893-1912) - 1898-09-23
De Spaansche Brabander - N.V. De Tooneelvereeniging - 1916-10-14
De Spaansche Brabander - Het Schouwtooneel - 1923-09-25
De klucht van de koe - Ensemble Bouber (?) - 1929-12-28
De Klucht van de Koe - Ensemble Bouber - 1929-12-30
Moortje - N.V. Vereenigd Rotterdamsch-Hofstad Tooneel - 1931-11-14
Klucht van de koe - De Jonge Spelers - 1935-04-02
Het onvergankelijke (Nederlandsche gedichten) - Charlotte Köhler - 1940-09-18
De klucht vande koe - Utrechts Tooneel Gezelschap De Ghesellen van den Spele - 1941-12-29
De Spaansche Brabander Jerolimo - Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam - Afdeeling Tooneel - 1943-05-02
Kleinkunst Ochtend - Algemene Nederlandse Geheel-Onthoudersbond - 1944-04-23
Tooneelprogramma I - Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam - Afdeeling Tooneel - 1944-11-15
De klucht van de koe - Toneelgroep C6 - 1949-03-01
Spaansche Brabander - Amsterdams Toneelgezelschap (A.T.G.) - 1952-03-01
Moortje - Holland Festival - 1957-06-15
De klucht van de koe - Toneelgroep Arena - 1960-05-25
De Spaansche Brabander - Rotterdams Toneel - 1961-01-01
Moortje - De Nederlandse Comedie - 1965-02-20
De klucht van de koe - Stichting Nieuw Rotterdams Toneel - 1968-04-05
De klucht van de molenaer - Dokumentair Aktueel Theater - 1968-05-24
Lucelle - Holland Festival - 1968-06-05
De Spaanse Brabander - De Nederlandse Comedie - 1969-01-01
De Spaanse Brabander - Koninklijke Vlaamse Schouwburg - 1969-12-08
De Spaanse Brabander - Nederlands Toneel Gent - 1972-05-01
De Spaanse Brabander - Toneelgroep Theater - 1977-09-16
So voer gesongen, so nagepepen - Toneelgroep De Appel - 1978-03-21
So nagepepen - Toneelgroep De Appel - 1978-03-21 So voer gesongen
De klucht van de koe - Theatergroep Narcis - 1985-06-08
De klucht van de koe - Utrechtse Theater Initiatieven - 1985-07-02
De klucht van de koe - Theatergroep Narcis - 1985-09-01
De Spaanse Brabander - Nieuw Ensemble RaamTeater - 1985-12-27
De klucht van de koe - Amsterdam Sanat Tiyatrosu - 1989-02-13
Luchtig literair - Stichting Rein Edzard Produkties - 1990-06-08
Moortje - Het Nationale Toneel - 1993-01-21
Tesselschade festijn - Holland Festival Oude Muziek Utrecht - 1994-08-30
De klucht van de molenaar - Theatergroep De Kale - 2002-06-06
De klucht van de koe - Theatergroep De Kale - 2014-02-08
Niet de klucht van de koe - Kameroperahuis - 2018-08-12
Stommen Ridder - Theater Kwast - 2018-10-14

en idem, alleen chronologisch, onder de naam Bredero

 
Boerengezelschap - Jan Musch - 1919-04-09
Spaansche Brabander (tweede deel) - Jan Musch - 1919-04-09
Enkele sproken van Hans Christian Andersen - Nieuwe Rotterdamsche Comedie 1944-1947 - 1945-03-03
't Kan verkeren... - Stichting Werkgroep Poëzie Hardop - 1985-02-15
The Spanish Brabanter - ESTA - 1985-07-23

Bronnen